سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

لیست اطلاعات شخص

ابراهیم نصیری

  • درجه علمی : هیات علمی/دانشیار
  • مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی
  • معاونت تحقیقات : دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  • دانشکده / مرکز : دانشکده پزشکی
برای این شخص در سیستم طرح پژوهشی ، هیچ موردی وجود ندارد
برای این شخص در سیستم پایان نامه/رساله ، هیچ موردی وجود ندارد
برای این شخص در سیستم مقاله ، هیچ موردی وجود ندارد
برای این شخص در سیستم رزومه علمی ، هیچ موردی وجود ندارد
برای این شخص در سیستم پایان نامه (کارآزمایی بالینی) ، هیچ موردی وجود ندارد
برای این شخص در سیستم طرح پایان نامه ای ، هیچ موردی وجود ندارد
برای این شخص در سیستم طرح پایان نامه ای(کارآزمایی بالینی) ، هیچ موردی وجود ندارد
برای این شخص در سیستم طرح مرور سیستماتیک ، هیچ موردی وجود ندارد
برای این شخص در سیستم طرح(کارآزمایی بالینی) ، هیچ موردی وجود ندارد
Top